GamePress

Part VII Rank Up Quest: Xuanzang Sanzang 1

AP Cost 23
Bond Points 915
QP 9,400
Quest EXP 38,190
Quest Type Interlude

Enemy Details

Part 1
Battle 1/3
Enemies Class HP Lvl
32,620 70
15,299 69
15,299 69
Battle 2/3
Enemies Class HP Lvl
31,333 71
31,333 71
57,710 72
Battle 3/3
Enemies Class HP Lvl
84,520 75
171,900 80
84,520 75
Part 2
Battle 1/3
Enemies Class HP Lvl
23,120 50
23,120 50
39,201 51
Battle 2/3
Enemies Class HP Lvl
26,588 51
38,774 52
38,774 52
Fatal Battle 3/3
Enemies Class HP Lvl
Beowulf

(Berserker)

231,233 57
Part 3
Battle 1/2
Enemies Class HP Lvl
30,999 55
54,203 56
30,999 55
Fatal Battle 2/2
Enemies Class HP Lvl
Cleopatra

(Assassin)

336,655 82

Quest Reward

Xuanzang Sanzang Noble Phantasm Upgrade (B to B+)

Saint Quartz x1