GamePress

Nostalgic Ribbon

Servant Ascension/Skill Requirements

1st Ascension

Servant Amount
BB x1

2nd Ascension

Servant Amount
BB x1

3rd Ascension

Servant Amount
BB x1

Max Ascension

Servant Amount
BB x1

Total (Ascension)

Servant Amount

Total (Skill)

Servant Amount

Total (Asc. + Skill)

Servant Amount

Total (Append)

Servant Amount

Total (All)

Servant Amount