GamePress

Servant Ascension/Skill Requirements

1st Ascension

Servant Amount
Saint Martha (Santa) x1

2nd Ascension

Servant Amount
Saint Martha (Santa) x1

3rd Ascension

Servant Amount
Saint Martha (Santa) x1

Max Ascension

Servant Amount
Saint Martha (Santa) x1

Total (Ascension)

Servant Amount

Total (Skill)

Servant Amount

Total (Asc. + Skill)

Servant Amount

Total (Append)

Servant Amount

Total (All)

Servant Amount